غارت و چپاولی ۹۲ میلیارد تومانی که معادل بیش از ۳میلیارد دلار است، تحت نام اختلاس توسط یک کمیته تحقیق و تفحص مجلس علنی شده است. این مبلغ بیشتر از نصف بودجه کل آموزش و پرورش و حتی وزارت بهداشت است. همه می دانند که موضوعی فراتر از اختلاس و یا فساد و یا عامل آن است. موضوعی مربوط به کل نظام حاکم در ایران است. خامنه ای و بیت او بیش از هر کس و نهاد دیگری در ایران می دانند که غارت اینگونه ای منابع  در کجاها  انباشت می گردند. رژیم جمهوری اسلامی، رانت، دزدی و فساد را در ساختار خود نهادینه و سیستماتیک نموده است. این دزدی های نجومی یا به عبارت دیگر چپاول و غارت مکرر در یک چارچوب حقوقی، ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی صورت گرفته که هر روز بر حدت و شدت آن افزوده می گردد. اما هنوز به آن قله پیشرفتی " که خامنه ای می گوید نرسیده است. و هنگامی هم که علنی می شود بازی "کی بود کی بود من نبودم"  به نمایش گذارده می شود و یا اینکه در پشت آن موضوع تصفیه های درونی را با خود همراه دارد.

رئیسی خواستاربرکناری مسئولین می گردد، البته منظور مسئولینی که از جناح دیگر و یا جناح رقیب هستند.  خامنه ای می گوید: " آرام باشید . این  ها حوادث طبیعی برای رسیدن به قله پیشرفت است. " نظام جمهوری اسلامی با تمام قوا تلاش می کند این دزدی نجومی را طبیعی جلوه دهد. آیت الله ها به روایات معتبر شیعه رجوع نموده و می گویند اختلاس گر دزد نیست. البته که از دید آنها اختلاس گر دزد نیست و این امر طبیعی است برای نظامی که تار و پودش را فساد فرا گرفته و بر اساس غارت و چپاول مردم و منابع عمومی بنا نهاده شده است. نظامی که حتی با استثمار وحشیانه کارگران و دهقانان و زحمتکشان جامعه ارضاء نمی شود و در تلاش است همه چیز را یکباره  بچاپند.

بدون شک ارقام واقعی دزدی به مراتب بزرگتراز این است زیرا نهادهائی که در حال بررسی این فساد اند ، خود فاسد و دزدند. البته به این مسئله باید عوامل فشار ، تهدید و روشوه را نیز اضافه نمود. بویژه زمانی که پای بیت رهبری ، وزارت اطلاعات ، فرماندهان سپاه ، مقام های عالی رتبه دولتی، اما مجمعه ها ، صدا و سیما و... درگیر باشند. این صرفا نوک کوه یخ است.

در ایران حساب دهی و شفاف سازی که معنی ندارد. براساس اخبار درز کرده از منابع بین المللی اگر قرار داد برجام امضا گردد، در مدرت ۸ سال نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد دلار نصیب جمهوری اسلامی می شود . مقامات مسئول در اقتصاد ایران از هم اکنون اعلام کرده اند مردم انتظار زیادی نداشته باشند، این پول ها قرار نیست برای تغییری در اوضاع زندگی مردم در جهتی مثبت خرج گردد. این پول های خرج ارتش ها د جنگ های نیابتی ، حفظ موقعیت جمهوری اسلامی و رشوه جهت خرید  و فاداری  و دزدیهای " طبیعی" به مراتب بزرگتر جهت رسیدن به قله رقابت بزرگترین دزدان تاریخ ایران خواهد شد.

فساد تحت هیچ شرایطی در جمهوری اسلامی از بین نخواهد رفت. با بی ثبات تر شدن جمهوری اسلامی ، دزدیها افزایش خواهند یافت و فشار بر مردم بیشتر خواهد گشت. از همین جهت لازم است مبارزه جهت سرنگونی کل نظام و برقراری حکومتی انقلابی پرولتری را شدت بخشیم.

«جمعی از کمونیست های انقلابی - ایران»