این جنایت هولناک باید به مبارزه علیه صهیونیسم و سرمایه داری حاکم برجهان مبدل شود

که در مرکز آن دفاع از مردم فلسطین و غزه قرار دارد

مردم جهان با جنایت هولناک دیگری توسط فاشیست های اسرائیلی که با پشت گرمی و حمایت های آشکار امپریالیست ها بویژه امپریالیست های آمریکایی و انگلیسی روبرو شدند. ارتش فاشیست اسرائیل به منطقه رفح که بیش از یک میلیون از آوارگان فلسطینی که عمدتا زن و کودک به آن جا پناه آورده بودند و قرار بود منطقه امن باشد، با بمب های آتش زا شبیخون زدند و چادر های شان را به آتش کشیدند و حداقل تا کنون ۵۰ نفر از کودکان، زنان و پیر و جوان را «زنده زنده » سوزانند و بیش از ۲۵۰ نفر با سوختگی های وحشتناک مجروح شدند که با توجه به کمبود دارو و امکانات بیمارستان های صحرایی زنده ماندن بسیاری از آنان به «معجزه» شبیه خواهد بود.

صحنه های آتش سوزی و اجساد تکه تکه و سوخته شده کودکان ، جوانان و افراد مسن ،  صحنه های " ذوب شدن چادرها و ذوب شدن تن های مردم ستمدیده ، تصور کودکانی که زنده در چادرهای خود سوختند، و دیدن تصاویرکودکانی که شاهد سوخته شدن  پدر و یا مادر و یا دیگر اعضای خانواده بودند، قلب مردم جهان را به درد آورده  و وحشت زده کرده است.  

اما فاشیست های صهیونیست با دهن کجی روشن و آشکار در مقابل محکوم کردن جهانی این جنایت هولناک، امروز صبح به شهر رفح حمله زمینی کردند، و منطقه را زیر بمباران شدید قرار دادند، تانک هایشان را در مرکز اداری شهر مستقر کردند و سربازان اسرائیلی در بالای ساختمانهای بلند موضع گرفتند و هر جنبده ای را مورد هدف قرار دادند.

این جانیان با قتل عام  چهل هزار نفر از کودکان و زنان و مردم فلسطین از اکتبر سال گذشته تا کنون و ناپدید شدن ده ها هزار نفر که در زیر خرابه های بمباران شده دفن شده اند هنوز از کشتار و قتل عام اشباع نشده اند.

در مقابل این جنایات هولناک مقامات آمریکایی به  فاشیست های آدمکش گفته اند که لطفا کمی بیشتر مواظب باشید!! یا بعبارت خودشان " احتیاطات لازم را برای حفظ غیر نظامیان بکار گیرید" آیا این به زبان نه چندان رمزی اشان، به این معنی نیست که "ما در مجامع بین المللی از شما دفاع می کنیم هر قطعنامه ای علیه شما را وتو می کنیم، هر حکم و قضاوتی علیه جنایات شما را محکوم می کنیم، در زمانی که به آدمکشی و جنایت مشغولید به جای تحریم، مبلغ ۲۶میلیارد دلار به شما کمک مالی می کنیم، کشنده ترین بمب ها و پیشرفته ترین سلاح ها را می دهیم تا قتل عام کنید و کل غزه را با خاک یکسان کنید و ما آنرا "دفاع از خود می نامیم" اما... " احتیاط لازم را در نظر بگیرید" !!!!

در حقیقت جنایتکاران فاشیست- صهیونیست  تنها با حمایت امپریالیست هاست که می توانند به این جنایت هولناک  علیه بشریت دست بزنند. تنها  با حمایت امپریالیست هاست که از مصونیت در مقابل هر قانون بین المللی برخوردار شده اند.   حتی قوانینی که نهادهای بین المللی با تایید امپریالیست ها به مثابه خط قرمز تعیین کرده اند.

این حمایت ها بی دلیل نیست و این جنایت ها معنایی فراتر از، عبور رهبران دست راستی صهیونیست ها از خط قرمز ها را دارد. اینها به معنی آن است که جهان امپریالیستی به سمت و جهتی حرکت می کند که آینده بشریت را بیش از پیش در معرض خطر جدی قرار داده است. این هشداری است به مردم دنیا  که امپریالیست ها در تدارک برای جنگ هایی که تدارک می بینند در حال کشیدن خط بطلانی بر همه قوانین جنگی می باشند، قوانینی که قبلا تنها یا  بصورت قسمی ویا بصورت پنهانی و دوراز چشم عمومی نقض می شد. این اخطاری است که امپریالیست ها به مردم جهان می دهند که از این به بعد با چنین اوضاعی روبرو خواهید بود. مردم جهان در گرو مشتی جنایتکار که دستشان به خون هزاران و میلیون ها نفر آغشته شده ، قرار گرفته اند. سکوت و بی عملی در مقابل این جنایات هولناک فاشیست های صهیونیست ، می تواند هزینه های گزافی را برای بشریت در بر داشته باشد. مقابله و مبارزه در مقابل این جنایات  یک ضرورت است نه  تنها دفاع از مردم ستمدیده فلسطین است ، نه تنها مقابله با نسل کشی و آپارتاید نژادی است، بلکه دفاع از آینده بشریت است. مقابله با جنگ هایی است که در حال تدارک آنند. مقابله با همه دیکتاتورهای حاکم و حافظ نظام استثماری از جمله جمهوری جنایتکار اسلامی است. این تعرض به انسان ها و پایه ای ترین حقوق آنها باید به مبارزه ای بر علیه این جنایتکاران و سرمایه داری حاکم بر جهان مبدل شود و در مرکز آن دفاع از مردم فلسطین و غزه قرار دارد.

«جمعی از کمونیست های انقلابی – ایران»

۸ خرداد ۱۴۰۳ / ۲۹ مه ۲۰۲۴

 

 

وبسایت www.jaka۲۰۲۰.com

ای میل :jaka.۲۰۲۰@gmail.com