یاد آرون بوشنل در تاریخ و در قلب ستمدیدگان جهان باقی خواهد ماند!

افسری که برای حفظ و گسترش نفوذ اشغالگرانه امپراطوری آمریکا تربیت شده بود در عملی غم انگیز اما شجاعانه اقدام به خودسوزی کرد تا به افشای جنایات اسرائیل و متحدان امپریالیستی اش بپردازد. وی قبل از اقدام به خودسوزی در حالیکه به طرف سفارت اسرائیل در واشنگتن می رفت در ویدئویی که به صورت زنده پخش می کرد ، اعلام کرد که او درصدد یک حرکت اعتراضی "افراطی" است اما همزمان  روشن کرد که حرکت او  در مقایسه با نسل کشی وجنایاتی که توسط استعمارگران بر علیه ملت فلسطین در حال اجراست، به هیچوجه افراطی نبوده و دیگر حاضر نیست که در این جنایات و نسل کشی همدست آنان باشد. جنایاتی که طبقات حاکم آمریکا و اسرائیل تصمیم به عادی نشان دادن آن گرفته اند. آرون در اعتراض به نسل کشی در غزه تا آخرین لحظه شعار «فلسطین آزاد باید گردد» را فریاد زد. مامورین امنیتی و اورژانس خیلی سریع خود را به محل حادثه رساندند. ماموران امنیتی دولت آمریکا به جای خاموش کردن شعله های آتش، آرون را هدف سلاح های کمری خود قرار دادند و آماده شلیک  به مغز  آرون غرق شده در آتش بودند. از کپسو لهای کوچک «آتش خاموش کن » دوبار استفاده شد.  اما  آتش کماکان شعله می کشید و فریاد«فلسطین آزاد باید گردد» در میان شعله های آتش لحظه ای قطع نگردید. او آخرین نفس خود را برای کسب انرژی جمع کرد تا هر چه رساتر فریاد زند  « فلسطین آزاد باید گردد». متاسفانه آرون بوشنل بعلت سوختگی عمیق جان عزیزش را از دست داد.  او هم زمان با حرکت خود عضویت در ارتش آمریکا را به آتش کشید و به یکی از افراد آزاده ای مبدل گشت که برایش مردم ستمدیده درهر کجای دنیا که باشند، اهمیت دارد. صحنه های غم انگیز و  بسیار دلخراش سوختن آرون  و فریادهای « فلسطین آزاد باید گردد»  یاد آور فریاد سوختن دهها هزار کودک و زن و  مرد فلسطینی  زیر آتش ارتش صهیونیست ها و کلیه قدرت های امپریالیستی حامی آنهاست. آرون هم نیز قربانی نسل کشی فلسطینی ها شد.

اما چه عواملی محرک آرون بوشنل برای انجام چنین حرکتی شد ؟

او افسر ارتش امپریالیسم آمریکا بود. «قوی ترین»ارتش با عظیم ترین تاریخ  جنایات  علیه بشریت: از بمباران های اتمی هیروشیما و ناکازاکی و مرگ های متعاقب آن که بیش از  نیم میلیون انسان کشته شدند ،  تا بمباران های سراسری و همه جانبه کامبوج و ویتنام که چند میلیون کشته شدند، از  اثر تحریم ها و اشغال نظامی عراق  و کشته شدن دومیلیون که اکثرا کودک بودند تا حمله نظامی و اشغال افغانستان.  این جنایات تنها در جنگ های علنی امپریالیست های آمریکایی صورت گرفته است . باید به لیست این جنایات سازماندهی صد ها جنگ و درگیری نیابتی را در سراسر جهان و کشته شدن انبوه عظیمی از توده های مردم را نیز اضافه کرد.  اما تمامی این جنایات تحت نام « مبارزه بر علیه دیکتاتورها، کمونیستها، توتالیترها…… و یا آزادی و  دموکراسی و رهایی زنان و  ارزشهای دنیای غرب»  بخوان منافع سرمایه داری جهان  که در حقیقت گسترش امپراطوری خون آلودشان برای منافع ستمگرانه و استثمارگرانه  است،  صورت پذیرفت و در برابر این جنایات رهبران و آمران آن هم چون کیسینجر، جایزه صلح نوبل را دریافت کردند.

اما انسان های آزادیخواهی هم چون آرون بوشنل نسبت به جنایات امپریالیست های آمریکایی و دفاع علنی و کمک های بی دریغ به صهیونیست ها برای نسل کشی فلسطینی ها که در جریان است واکنش نشان داده و نفرت خود را نشان می دهند. این روند را در جنگهای ویتنام، کامبوج ، لائوس ، عراق و… شاهد بوده ایم و اکنون نیز در ارتباط با نسل کشی ملت فلسطین، در بخش کوچک اما مهم و تاثیر گذار از جانب سربازان اسراییلی که حاضر به شرکت در نسل کشی نشدند را نیز شاهدیم. انسانهای آزاده ، متعهد و آگاه پی میبرند که  موضوع «حق دفاع از خود در مقابل تروریست ها» چیزی نیست جز توجیهی برای استعمار، استثمارو سرکوب  مردم ستمدیده و تحت اشغال و یا پاکسازی یک ملت از سرزمین شان. در حالیکه آنان باید توسط مبارزات مردم بومی از قدرت بزیر کشیده و با نیروی زور بیرون رانده شوند.  تمامی " حق دفاع از خود"  اراجیفی بر جنگ های استعمار گرانه و برای کنار زدن رقبای امپریالیست و تصفیه حساب با ارتجاعیون منطقه ای و صف آرائی نوین در خدمت به منافع امپریالیستها است. آرون بوشنل به تضاد واقعی بین آنچه تبلیغ  می گردد با آنچه که واقعیت دارد، پی برد و با قدرت اعلام نمود که « نه تنها دیگر حاضر نیست در این نسل کشی دست داشته باشد»، بلکه تلاش نمود با فدا کردن جان خود چنین حقیقتی را به جهان اعلام نماید.

 آرون بوشنل حاضر نشد که به قیمت زندگی و رفاه برای خود ، در خدمت امپریالیسم آمریکا و اسرائیل برای نسل کشی مردم فلسطین قرار گیرد. در عوض ترجیح داد که جان جوان خود را در راه  افشای این جنایات بگذارد و نشان دهد که مبارزه علیه این جنایات از هر چیز دیگری حتی از جان خود مهم تر است. آنانی که آماده اند از همه چیز خود از رفاه، خانواده ، مقام، زندگی و جان شان بگذرند تا به افشای جنایات مرتجعین حاکم بپردازند، انسان هایی هستند که از ارزش خاصی برخوردارند، جان آن ها برای انقلاب برای تغییر جهان و برای جهانی بدون ستم و استثمار بسیار با ارزش است. این جان ها باید برای مبارزه برای مبارزات عمیق تر حفظ شود. تا در مسیر مبارزه نقش  خود را برای تغییر این شرایط غیر قابل تحمل که امپریالیست های آمریکایی و شرکا برای مردم جهان بوجود آورده اند، ایفا کنند. ادامه وجود  آرون بوشنل می توانست نقش مهم و ارزنده ای را برای امبارزه و رهایی مردمان ستمدیده ایفا کند.  این افراد هنگامی بیشترمی توانند در خدمت منافع مردم ستمدیده قرار گیرند و بیشترین ضربه را  به ارتجاع  ودشمنان مردم و دشمنان طبقات ستمدیده واستثمارشده وارد آورند که خود را با آگاهی طبقاتی مسلح کنند. اگر چه  ممکن است ضروری باشد که افراد مبارز، آگاه و انقلابی در مسیر انقلاب و مبارزه انقلابی جان خود را فدا کنند همانگونه که هزاران هزار انقلابی در اقصی نقاط جهان چنین کرده اند.

به هر حال آرون بوشنل، با این حرکت سمبولیکش اگر چه به قمیمت جانش تمام شد اما پیام روشنی را به مردم جهان ارسال کرد. که جایز نیست در مقابل  جنایات علیه بشریت ساکت نشست و بی تفاوت بود. مبارزه علیه این جنایات به هر شکلی باید به پیش رود. سرمایه داری جهانی بخصوص در یک قرن اخیر نشان داده که پتانسیل جنایات عظیمی را دارد. سکوت کردن و ساکت نشستن در مقابل آن هزینه های بیشتری را برای جهان و جهانیان در پیش خواهد داشت.  در نتیجه تنها راه برای پایان بخشیدن به این شرایط دهشتناک، پیشبرد مبارزه آگاهانه وانقلابی و سازمان یافته است.

 یاد آرون بوشنل در تاریخ و در قلب ستمدیدگان جهان باقی خواهد ماند!

جمعی از کمونیست های انقلابی –افغانستان

جمعی از کمونیست های انقلابی- ایران

۸ حوت / اسفند ۱۴۰۲

 

آدرس وبسایتwww.jaka2020.com